Přeskočit navigaci
projekt o.s. Múzy dětem

ZivotNanecisto.cz


Cyklus zážitkových kurzů určený dětem z dětských domovů a jiných zařízení náhradní výchovy simulující důležité životní situace samostatného života.

Motto:

„Pomáháme dětem z ústavní výchovy se lépe připravit na odchod ze zařízení“

Korálky dětem hledají dobrovolníky

V rámci projektu Korálky dětem hledáme dobrovolníky na prodej šperků, které vyrobily děti z DD, při akcích pro veřejnost (veletrhy, aukce, benefice...).

Zároveň stále hledáme šperkářské lektorky, které by byly ochotné učit děti ze zúčastněných dětských domovů (Benešov, Česká Lípa, Dubá-Deštná, Jablonec nad Nisou, Potštejn, Písek, Sázava, Senožaty, Solenice, Žatec) korálkovému umění.

Rádi bychom výrobky dětí rozšířili i do "kamenných obchodů" po celé ČR, proto pokud máte někdo zájem ve svém krámku prodávat korálkové šperky, neváhejte se nám ozvat.

V případě zájmu, prosím, kontaktujte kordinátorku projektu Korálky dětem:
Lucie Šimková
tel.: 607 748 002
e-mail: Lucie.simkova@muzydetem.cz

.

Co kurz přinese vašemu dítěti?

  • zažije si „na vlastní kůži“ v bezpečném simulovaném prostředí některé životní situace, které ho čekají v samostatném životě: pracovní poměr, hledání práce, účast na chodu domácnosti, péče o dítě, odchod z DD atd.
  • zlepší si své komunikační schopnosti ve skupinových aktivitách
  • bude podporován růst jeho schopnosti snášet zátěž prostřednictvím speciálních her a za podpory odborníků
  • bude mít možnost individuální práce na svých tématech se zkušeným pracovníkem

Co kurz přinese Vám jako vychovateli?

  • dítě bude v bezpečném prostředí zkušeného profesionálního týmu (kurzy běží již šestým rokem)
  • budete mít možnost průběžného poradenství o dětech s našim týmem (psycholog, pedagog, terapeut)
  • můžete také jet na kurz ŽNN a učit se metody zážitkové pedagogiky a hry jako nástroje práce se skupinou
  • můžete také jet na kurz ŽNN a učit se metody zážitkové pedagogiky a hry jako nástroje práce se skupinou
  • kurzy ŽNN se postupně stále vyvíjejí a i Vy jako vychovatel máte možnost svými nápady a připomínkami ovlivnit služby, které ŽNN dětským domovům nabízí

Základní principy projektu

Cílem projektu je připravit dospívající mládež vyrůstající v zařízeních náhradní výchovy na přechod z ústavní péče do samostatného života.

Základním principem kurzů je použití hry a simulace situací z reálného života. Účastník kurzu si odváží především zážitek z konkrétní životní situace, což je velký rozdíl oproti programům, kde se témata s dětmi probírají formou přednášek či diskusí. Zážitky z her a aktivit jsou pak ve skupině s dětmi reflektovány, proto se nabyté zkušenosti z takovýchto kurzů se lépe fixují a vybavují v pozdějším životě. Součástí programu jsou i skupinové a komunitní aktivity. Vzhledem k tomu, že v týmu jsou i dva zkušení psychoterapeuti, je možná i individuální práce s účastníky, kteří takovouto formu pomoci potřebují. Tým udržuje úzké kontakty se spolupracujícími DD, pomáháme také vyhledávat další formy pomoci pro děti.

Každému z kurzů předchází komunikace se speciálními pedagogy klientských zařízení a důkladná příprava týmu na konkrétné osobnosti dětí.

Kurzy jsou zaměřeny na integraci ve všech oblastech společenského života - hledání práce, bydlení, zvyšování kvalifikace, pracovní i další smlouvy, rizika nezaměstnanosti, formy efektivních investic finančních prostředků atd. Klienti mají během kurzů pochopit, že na sobě musí intenzivně pracovat a nevzdávat se po prvním neúspěchu. Vychovatelé a lektoři pracují následně s mládeží po celý rok a jejich spolupráce je zakončena dalším kurzem.